Steinunn Guðbjartsdóttir, hrl.

   

Sími:

863-7940

Netfang:

steinunn@borgarlogmenn.is

Menntun:

Hæstaréttarlögmaður 2004.
Héraðsdómslögmaður 1991.
Kandídatspróf í lögfræði frá Háskóla Íslands 1988.
Stúdentspróf frá Menntaskólanum við Hamrahlíð 1983.

Starfsferill:

Borgarfógetaembættið í Reykjavík 1988-1991.
Lögmannsstofa Atla Gíslasonar og Magnúsar M. Norðdahl 1991-1995.
Rekstur eigin lögmannsstofu frá 1995.
Borgarlögmenn frá 2010.

Kennsla og önnur störf:

Stjórn lögfræðingafélagsins 1996-2004.
Formaður úrskurðarnefndar um hollustuhætti og mengunarvarnir frá 2006.
Varadómari í Félagsdómi 2007-2010.
Aðjúnkt við lagadeild Háskólans í Reykjavík (í skuldaskilarétti/gjaldþrotaskiptum) frá 2007.
Hefur sinnt kennslu á fjölmörgum námskeiðum hjá endurmenntun Háskóla Íslands og Lögmannafélaginu m.a. um gjaldþrotaskipti, greiðslustöðvun, nauðasamninga, fjármál hjóna og sambýlisfólks og dánarbússkipti.
Hefur sinnt kennslu í skuldaskilarétti á námskeiði Lögmannafélagsins sem haldið er til öflunar málflutningaréttinda fyrir héraðsdómi.
Skilanefnd Glitnis 2008-2009.
Formaður slitastjórnar Glitnis frá 2009.

Starfssvið:

Skuldaskilaréttur/gjaldþrotaskipti, skiptaréttur, erfðaréttur og skipti dánarbúa, fjármál hjóna og sambýlisfólks, málflutningur, samningagerð, almenn lögfræðistörf.

Tungumál:

Enska og danska.

Páll Eiríksson, hdl. LL.M.

   

Sími:

844-2710

Netfang:

pall@borgarlogmenn.is

Menntun:

Exter University LL.M. 2002
Héraðsdómslögmaður 2000
Kandídatspróf í lögfræði frá Háskóla Íslands 1999.
Stúdentspróf frá Menntaskólanum í Hamrahlíð 1994

Starfsferill:

Deloitte hf 1999 - 2006 (ársleyfi vegna náms 2001 - 2002)
Glitnir banki hf. 2006-2008
Virtus lögmannsstofa 2009-2010
Borgarlögmenn frá 2010

Starfssvið:

Banka- og fjármálasvið, skiptaréttur, erfðaréttur og skipti dánarbúa, málflutningur, samningagerð, skattamál og almenn lögfræðistörf.

Tungumál:

Enska