Þjónusta

Borgarlögmenn bjóða alla almenna lögfræðiþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Erfðir og skipti dánarbúa

Lögmenn stofunnar hafa árum saman veitt ráðgjöf í erfðamálum og séð um einkaskipti dánarbúa. Þá er mikil reynsla fyrir hendi við gerð erfðaskráa. Einnig tökum við að okkur hagsmunagæslu og ráðgjöf við opinber skipti

Hjúskapur og sambúð

Lögmenn stofunnar hafa áratuga reynslu við ráðgjöf við einstaklinga á þessu sviði og koma m.a. að gerð kaupmála við hjúskapar/sambúðarstofnun eða með á hjúskap/sambúð stendur. Þá sinna lögmenn stofunnar ráðgjöf við skilnaða eða sambúðarslit

Samningar og samningagerð

Lögmenn stofunnar hafa yfirgripsmikla þekkingu á sviði samningagerðar og samningaréttar. Stofan sér um hvers konar ráðgjöf við samningagerð og efndir samninga

Fyrirtæki og rekstur

Lögmenn stofunnar hafa áratuga reynslu í stofnun fyrirtækja, hvort sem er hlutafélaga, einkahlutafélaga, sameignarfélaga eða samlagsfélaga. Þá veita lögmenn stofunnar aðra ráðgjöf er viðkemur félagarétti, þ.m.t. kaup, sölu og aðrar breytingar á samþykktum.

Áreiðanleiki

Lögmenn stofunnar veita ráðgjöf við kaup/sölu á fyrirtækjum og/eða rekstri.

Málflutningur

Lögmenn stofunnar hafa vítæka reynslu af flutningi mála á öllum dómstigum.